Upute za prezentaciju / Presentation Guidelines

Ovdje ćete naći upute za prezentaciju referata.

Ovdje ćete naći predložak za prezentaciju referata.