Upute za prezentaciju / Presentation Guidelines

Referati 15. simpozija o vođenju EES-a podijeljeni su u dvije glavne teme, TEMA 1 i TEMA 2, svaka s nekoliko preferencijalnih podtema.

S obzirom na očekivani velik broj referata i raspoloživo vrijeme, molimo Vas da pripremite kratko izlaganje svog rada, i to tako da se usredotočite na odgovore na postavljena pitanja. Prepričavanje referata i opširni odgovori na postavljena pitanja, zbog prethodno navedenih razloga, neće biti omogućeni.
Preostalo vrijeme nakon izlaganja rezervirano je za diskusiju, odnosno odgovore na pitanja iz publike. Rad na Simpoziju započet će prema rasporedu rada točno u naznačeno vrijeme. Raspored rada bit će dostupan na internetskoj stranici HRO CIGRE-A, kao i popis svih referata s rednim brojevima za svaku TEMU.

U dvorani će Vam biti na raspolaganju računalo s projektorom (rezolucija 1024×768).
Prezentacija mora biti u Power Point formatu i to u opsegu 5 do 10 slika. Za prezentacije će se moći
koristiti samo računalo u dvorani (vlastita računala se ne mogu koristiti).

Da bi se izbjegla zbrka s naslovima i dežurnom tehničaru olakšao posao prilikom projekcije, naziv Vaše prezentacije treba biti identičan broju referata (na primjer: B5-04.ppt ili B5-04.pps). Iz istog razloga, na prvoj slici ispišite Vaše ime i naslov referata, a na ostalim slikama neophodne informacije za odgovore na pitanja recenzenata.

Prezentacije moraju biti na predlošku koji je postavljen na stranici 15. simpozija.

Da bismo olakšali rad i postigli bolju efikasnost tijekom samog simpozija, a u skladu s praksom CIGRE Pariz, molim da svoje prezentacije dostavite voditeljima TEMA – predsjedniku studijskog odbora zaključno s 31.10.2022. g. To će omogućiti sistematiziranje prezentacija i pohranu samo na jednom mediju te će se postići efikasniji rad na 15. simpoziju.

Voditelji tema i predsjednici SO-ova će definirati u okviru tema za svaki SO predviđeno vrijeme izlaganja referata i do kraja rujna će ponovno poslati uputu autorima s predviđenim terminom.

Predložak za prezentaciju možete pronaći ovdje.
Presentation template is available here.

Upute za pripremu i prezentaciju postera možete pronaći ovdje.
Instructions for poster preparation and presentation are available here.