Preferencijalne teme / Preferential Topics

Poziv za sudjelovanje u obliku Adobe PDF datoteke možete pronaći ovdje.

TEMA 1 / TOPIC 1
ZELENA ENERGETSKA TRANZICIJA U EES-U
GREEN ENERGY TRANSITION IN THE POWER SYSTEM

Voditelj / Chairman: mr. sc. DAMJAN MEĐIMOREC

 1. Izazovi i ograničenja intenzivne elektrifikacije gospodarstva i društva kao prioriteta za realizaciju klimatski neutralnog scenarija
  Challenges and limitations of intensive electrification of the economy and society as a priority for the realization of the climate neutral scenario
 1. Specifični preduvjeti za tranziciju hrvatskog EES-a koji još nedostaju
  Specific preconditions for the transition of the Croatian power system that are still missing
 1. Iskustva novih korisnika mreže i sudionika na tržištu, te iskustva s njima
  Experiences of new network users and market participants, and experiences with them
 1. Inovativni pristupi najširem krugu dionika zelene energetske tranzicije
  Innovative approaches to the widest circle of stakeholders in the green energy transition
 1. Otpornost i fleksibilnost EES-a u neizvjesnim, promjenjivim i ekstremnim uvjetima
  Resilience and flexibility of the power system in uncertain, changing and extreme conditions
 1. Izazovi daljnjeg i ubrzanog povećanja udjela (nestalnih) obnovljivih izvora energije u EES-u
  Challenges of further and accelerated increase in the share of (volatile) renewable energy sources in the power system
 1. Učinci novih hrvatskih i EU energetskih propisa ili njihovih prijedloga
  Effects of new Croatian and EU energy legislation or their proposals

TEMA 2 / TOPIC 2
INTENZIVIRANJE DIGITALIZACIJE EES-A
INTENSIFYING DIGITALIZATION OF THE POWER SYSTEM

Voditeljica / Chairwoman: dr. sc. RENATA RUBEŠA

 1. Izazovi i moguća ograničenja digitalizacije u EES-u
  Challenges and possible limitations of digitalization in the power system
 1. Posebnosti hrvatskog EES-a u pogledu njegove daljnje digitalizacije
  Specificities of the Croatian power system in terms of its further digitalization
 1. Napredne mreže, sustavi mjerenja i zaštitne sheme
  Smart networks, metering systems and protection schemes
 1. Napredna digitalna rješenja i koncepti za vođenje EES-a
  Advanced digital solutions and concepts for power system management
 1. Komunikacijske mreže i kibernetička sigurnost u EES-u
  Communication networks and cyber security in the power system
 1. Digitalne platforme za prikupljanje, obradu i analizu velikih skupina procesnih i mjernih podataka
  Digital platforms for collecting, processing and analyzing big (process and measurement) data
 1. Ostale (tehnološke) inovacije utemeljene na digitalizaciji
  Other (technological) innovations based on digitalization